Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Website TMĐT noithatanhphat.vn và Người bán luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Thành viên liên quan đến giao dịch tại website noithatanhphat.vn.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng sản phẩm không đúng với mô tả, hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại không đúng như quảng cáo trên website đến Ban quản lý của Website noithatanhphat.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý website sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Ban quản lý website sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Chúng tôi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng sản phẩm và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: noithatanhphat.th@gmail.com hoặc gọi điện trực tiếp về hotline 0373.710.176 (giờ hành chính).

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của noithatanhphat.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên noithatanhphat.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của noithatanhphat.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật